Potraži zakona koristeći u sortirano
ograniči pretraživanje samo na godinu

NN2005/08 1709 1. Zakon o posebnom porezu na kavu [1660]
NN1997/01 1977 3. Zakon o posebnom porezu na kavu [1647]
NN2002/01 2197 4. Zakon o posebnom porezu na kavu (pročišćeni tekst) [1646]
NN2005/09 1845 15. Pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanje markicama za označavanje kave [1637]
NN1993/06 1312 3. Zakon o posebnom porezu na kavu [1636]
NN2008/01 4076 11. Pravilnik o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla [1631]
NN2007/08 2652 1. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine [1621]
NN2000/05 1216 6. Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu [1616]
NN1997/02 313 9. Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine [1610]
NN2009/01 3092 2. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom [1610]
NN1999/01 2082 26. Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom [1604]
NN2003/01 2177 19. Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja [1604]
NN2008/01 3971 43. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-580/2008 od 13. studenoga 2008. [1599]
NN2008/01 3971 6. Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima [1599]
NN2009/01 3571 25. Pravilnik o provedbi Mjere 101. i Mjere 103. unutar IPARD programa [1598]
NN2010/03 995 30. Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma [1598]
NN2005/01 2398 1. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske [1596]
NN2003/01 1633 1. Zakon o hrani [1595]
NN2009/01 3636 2. Zakon o poljoprivredi [1595]
NN1996/04 947 1. Zakon o carinskoj tarifi [1594]


Pretražio 35 zakona od 35 ukupno u 0.072 sec.
( kava* )( zakon* )