Potraži zakona koristeći u sortirano
ograniči pretraživanje samo na godinu

NN2008/01 3962 34. Rješenje kojim se ovlaštenom društvu Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, oduzima dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima [2729]
NN2008/01 3962 2. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i kajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske [2729]
NN2007/01 2994 10. Metodologija za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. [2714]
NN2008/01 3971 43. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-580/2008 od 13. studenoga 2008. [2702]
NN2008/01 3971 6. Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima [2702]
NN2008/06 2236 5. Odluka o objavljivanju pravila o potporama za usavršavanje [2667]
NN2009/01 3744 5. Zakon o vodama [2646]
NN2001/07 1200 16. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za europske integracije [2613]
NN2005/01 190 2. Deklaracija o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji [2613]
NN2002/08 1471 1. Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske [1742]
NN2010/01 3635 11. Uredba o osnivanju Državne škole za javnu upravu [1731]
NN2003/01 1373 1. Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2003. godinu [1729]
NN2004/03 936 1. Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2004. godina [1722]
NN1998/08 1160 2. Nomenklature poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s metodološkim uputama za mjesečne izvještaje o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (PO-TRG-31 i PO-TRG-33) [1708]
NN1995/03 670 25. Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira [1704]
NN1995/06 670 1. ODLUKA o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti [1704]
NN2008/04 1542 15. Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica [1702]
NN1999/08 1472 1. Strategija i akcijski plan biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske [1700]
NN2009/08 2138 12. Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica [1700]
NN2003/05 678 15. Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002 [1696]


Pretražio 92 zakona od 92 ukupno u 0.080 sec.
( poljoprivreda* )( ribarstvo* )