Potraži zakona koristeći u sortirano
ograniči pretraživanje samo na godinu

Kod pretraživanja pretraživač pronalazi sve zakone u kojima se pojavljuju sve upisane riječi. Tako će upit zakon kava naći sve zakone u kojima se pojavljuju riječi zakon i kava.
Ako ispred riječi upišete minus (-) neće se prikazivati zakoni koji imaju takvu riječ dok će plus (+) zahtjevati da postoji riječ. Npr. +kava +zakon -dopunama će pronaći zakone u kojima se pojavljuje kava i zakon ali ne i dopune.

Možete pročitati i članak o tome kako je ovaj pretraživač napravljen i zašto.
Ovo je nova i brža verzija pretraživača o kojoj više možete saznati iz posebnog dijela članka, sa mogućnošću pretraživanja cijelog testa zakona ili ograničavanja pretraživanja po godinama.